Vzdialený prístup a vzdialená podpora cez internet s programom TeamViewer Vzdialená podpora vzdialena podpora v15
© 2011 ECS BB, s. r. o. - Elite Computer Services