Divízia Accounting Vám ponúka:

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva.

Spracovanie podkladov k dani z pridanej hodnoty.

Spracovanie miezd vrátane výkazov pre SP a ZP.

Vypracovanie priznaní k dani z príjmov fyzických osôb.

Administratívne služby.
© 2011 ECS BB, s. r. o. - Elite Computer Services